Warsztat Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie prowadzi osiem pracowni:

Pracownia, to pięciu uczestników i instruktor. Kadrę stanowi dobrze wykształcona i przygotowana grupa pedagogów, psycholog, pielęgniarka, rehabilitant. Warsztat posiada dobrze wyposażoną pracownię rehabilitacyjną. Rada Programowa przygotowuje indywidualny program działania dla każdego nowo przyjętego uczestnika. Niepełnosprawni ruchowo mogą liczyć na dowóz na zajęcia, oraz powrót do domu własnym środkiem transportu WTZ. Cele i zadania warsztatu określa „Ustawa o rehabilitacji” i „Rozporządzenie MPiPS”. Warsztat Terapii Zajęciowej jest prowadzony przez Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, a jego uczestnicy mogą korzystać z bogatego zakresu działań i propozycji swojego opiekuna. Chcesz zostać uczestnikiem warsztatu przyjdź lub zadzwoń do nas. Zabierz ze sobą trzy dokumenty: podanie, orzeczenie o niepełnosprawności oraz świadectwo ukończenia szkoły. Czekamy na Ciebie. Przyjdź, sprawdź, powiedz innym.