PRACOWNIA  TECHNICZNA

W pracowni technicznej uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności zawodowe związane z nauką posługiwania się podstawowymi narzędziami stolarskimi i elektronarzędziami. Do zadań pracowni należą: drobne prace remontowo - budowlane, bieżące naprawy uszkodzonego sprzętu, usuwanie usterek, utrzymanie właściwego stanu pomieszczeń warsztatu i otoczenia (pielęgnowanie zieleni, koszenie trawników). Uczestnicy pracowni technicznej są odpowiedzialni za przygotowanie sal do wykładów i różnego rodzaju uroczystości i wystaw. Kształtowana jest samodzielność oraz umiejętność współdziałania w grupie. Podopieczni wspierani są w doskonaleniu pozytywnych nawyków.  Pracownia Techniczna istnieje od czerwca 2010r. W tym czasie uczestnicy wykonali wiele prac poprawiających estetykę i funkcjonowanie warsztatu. Naprawiono min. wiele mebli, drzwi, wykonano poręcze dla osób niepełnosprawnych, uporządkowano otoczenie. Uczestnicy pomagali przy układaniu chodników, założeniu trawnika także posadzili drzewka.