PRACOWNIA SZTUK WIZUALNYCH

Głównym celem pracowni sztuk wizualnych jest nauka nowoczesnych metod przetwarzania obrazu za pomocą komputerowych programów graficznych. Aby móc w pełni osiągnąć postawiony cel uczestnicy w trakcie zajęć poznają budowę komputera i urządzeń peryferyjnych oraz uczą się obsługi oprogramowania graficznego Photoshop, CorelDraw.

Oprócz nauki obsługi wymienionych, w pełni profesjonalnych programów graficznych każdy uczestnik zajęć w miarę swoich możliwości nabywa umiejętność  sprawnego pisania i redagowania tekstu (Microsoft Word). Uczestnicy pod okiem instruktora biorą czynny udział w budowaniu strony internetowej naszej placówki. Chętnie poznają podstawy kodowania HTML, CSS oraz zdobywają niezbędną wiedzę na temat tworzenia serwisów internetowych za pomocą darmowego oprogramowania CMS (Joomla, Wordpress).

Każdy uczestnik zajęć posiada samodzielnie założony blog w programie Wordpress. Zdobywanie umiejętności samodzielnego  zakładania blogu oraz sprawna obsługa programu  Wordpress ma na celu zwiększenie możliwości osób niepełnosprawnych w komunikowaniu się ze społeczeństwem. Dzięki wykonywaniu w miarę regularnych wpisów uczestnicy uczą się systematyczności, rozwijają zwoje zdolności intelektualne i poprawiają umiejętność pisania. Mogą także dzielić się z innymi swoimi spostrzeżeniami, przeżyciami,  przemyśleniami, rozładowując w ten sposób stres, napięcia i lęki.

Systematyczne zdobywanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania globalnej sieci (Internet) zwiększa szanse osób niepełnosprawnych na znalezienie dobrze płatnej pracy i tym samym uniezależnienie się materialne od pomocy osób drugich.  W trakcie przeszukiwania zasobów internetowych uczestnicy poszukują materiałów, które mogą rozwijać  ich wiedzę warsztatową oraz wzbogacać działania twórcze,  poznają także podstawowe aspekty prawa autorskiego.

Do zadań pracowni należy:

- prowadzenie strony internetowej oraz jej aktualizacja,

- projektowanie plakatów, folderów i ulotek na potrzeby stowarzyszenia (KSnRON) i warsztatu terapii,

- konserwacja sprzętu komputerowego i fotograficznego będącego na jej wyposażeniu,

- oprawa medialna imprez okolicznościowych organizowanych na terenie placówki i poza nią (reportaż fotograficzny).

Pracownia sztuk wizualnych jest stosunkowo nową jednostką organizacyjną, ponieważ powstała  w grudniu 2010r. podczas ostatniej reorganizacji warsztatu terapii.

Zgłębianie zasad projektowania komputerowego rozpoczynamy od wykonywania szeregu ćwiczeń w tradycyjnych technikach plastycznych. Zasad prawidłowej kompozycji obrazu i właściwego doboru kolorów uczestnicy uczą się poprzez malowanie obrazów olejnych i akrylowych, wyklejanie kompozycji przedstawiających z bibuły. Wykonują szereg ćwiczeń rysunkowych. Gotowe efekty działań twórczych w postaci obrazów materialnych dekorują pracownię oraz inne pomieszczenia placówki.  Na wyposażeniu pracowni znajduje się półprofesjonalna lustrzanka, dzięki której wszyscy mogą zgłębiać tajniki fotografii cyfrowej.

W przyszłości  w miarę sukcesywnego nabywania umiejętności planujemy skupić  swoją uwagę na zaawansowanym cyfrowym przetwarzaniu obrazu oraz tworzeniu serwisów internetowych.