PRACOWNIA GOSPODARSTWO DOMOWE

Pracownia gospodarstwa domowego to jedna z ważniejszych pracowni w warsztacie - to tutaj codziennie przygotowuje się smaczny posiłek dla wszystkich uczestników. W zajęciach uczestniczy pięć dziewcząt, dla których został opracowany przez Radę Programową indywidualny program rehabilitacji uwzględniający schorzenia, sprawność umysłową, fizyczną i zainteresowania. Pracownia gospodarstwa domowego wyposażona jest w podstawowy sprzęt AGD, którego obsługi uczestniczki uczą się w czasie zajęć, dlatego też muszą zwracać szczególną uwagę na dbanie o własne bezpieczeństwo oraz przestrzeganie ogólnych zasad higieny.

Zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego mają na celu:

1. zapoznanie i utrwalenie zasad zdrowego żywienia

2. nabycie umiejętności przygotowanie różnego typu potraw i korzystania z przepisów kulinarnych

3. naukę planowania menu i listy zakupów oraz dokonywanie zakupów na potrzeby zajęć

4. poznanie technik i naukę przygotowania produktów do obróbki kulinarnej

5. naukę nakrywania do stołu oraz właściwego zachowania się podczas posiłków

6. doskonalenie umiejętności pracy w zespole

7. podnoszenie samooceny uczestniczek poprzez stworzenie okazji do zaistnienia na tle grupy

8. kształtowanie cierpliwości, wytrwałości oraz poczucia odpowiedzialności za  wykonywaną pracę

9. kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej - korzystania z informacji doradztwa zawodowego, umiejętności pisania cv i podania o pracę, itp.

10. udzielanie pierwszej pomocy medycznej przy urazach w pracach kuchennych.