Oferta

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych powstało
w 1995 roku a w 2001 roku uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050153. Od roku 1999 jest członkiem Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych od 2006 roku Organizacją Pożytku Publicznego. Stowarzyszenie swoją opieką obejmuje osoby niepełnosprawne powiatu krasnostawskiego.

Prowadząc Warsztat Terapii Zajęciowej podejmujemy próbę rehabilitacji osób, szczególnie młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością. Osiągając pozytywne wyniki dążymy jednocześnie do intensyfikacji  działań.  Wymaga to jednak od nas poszukiwania nowych źródeł dochodów. Świadczymy szereg usług uzyskując środki niezbędne do prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenia.

1. Proponujemy Państwu usługi porządkowe świadczone wewnątrz budynków, jak również związane z utrzymaniem ładu i czystości na zewnątrz (konserwacja zieleni, koszenie trawników, odświeżanie).

2. Usługi opiekuńcze i pielęgniarskie.

3. Usługi rehabilitacyjne - w tym rehabilitacja w miejscu zamieszkania.

4. Usługi remontowo-budowlane.

5. Poligraficzne i projektowania graficznego.

6. Usługi psychologiczno-pedagogiczne.