ODPŁATNE USŁUGI PIELĘGNIARSKIE

W ramach odpłatnych świadczeń pielęgniarskich wykonujemy następujące usługi:

1. iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne

2. kroplowy wlew dożylny

3. badanie poziomu cukru

4. pobieranie materiału do badań laboratoryjnych (krew, mocz)

5. pomiar ciśnienia tętniczego

6. zmiana opatrunków, leczenie ran przewlekłych

7. cewnikowanie pęcherza moczowego (kobiety).