Rehabilitacja ruchowa

Jedną z ważnych kwestii w funkcjonowaniu człowieka jest ruch. To dzięki aktywności fizycznej – ruchowi, człowiek jest w stanie ,,dowodzić” swym ciałem i zaspokajać tym samym swoje potrzeby. Brak czy też zawężona forma aktywności fizycznej wpływa na człowieka zniechęcająco kierując wielokrotnie do dysfunkcji osobowości. Przymioty jakie cechują osoby niepełnosprawne ruchowo w przypadku spadku aktywności, wynikającej również    z wielu dysfunkcji (tj. porażenie, skrzywienie kręgosłupa, zaburzenia proporcji długości kończyn, deformacje klatki piersiowej) to przede wszystkim utrata tolerancji wobec siebie samego oraz obniżona nota swoich zdolności.
Jednym z elementarnych celów rehabilitacji jest ,,naprawianie” zakłóconych funkcji przy użyciu zestawów ćwiczeń ruchowych oraz pomoc przy wznowieniu odczuwania własnego ciała. Myślenie te można przywrócić na skutek przeprowadzania ruchów w należyty sposób, jednoznacznie z wolą         i chęcią wykonującego dane ćwiczenia. Poprawnie kierowanie zajęcia pobudzają rozwój i prowadzą do doskonalszego działania jednostki.
O tych wszystkich regułach staramy się pamiętać na zajęciach prowadzonych w sali rehabilitacyjnej w naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej, które pozwalają m.in. na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzane są według programu opracowanego przez rehabilitanta dla każdego uczestnika indywidualnie z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Program rehabilitacyjny ma na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, poprawę ogólnej sprawności psychofizycznej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych. Do dyspozycji uczestników w sali rehabilitacyjnej są: atlas, bieżnia, rowerki terapeutyczne, wioślarz, materace, drabinki i inne przybory wspomagające gimnastykę. Zajęcia przybierają również formę gier zespołowych, takich jak np. tenis stołowy itp., podczas których podopieczni uczą się współzawodnictwa oraz współpracy. Uczestnicy WTZ biorą udział      w organizowanych imprezach sportowo – rekreacyjnych, na których zdobywają dyplomy, nagrody i puchary.