Opieka medyczna

Pielęgniarka sprawuje opiekę medyczną nad uczestnikami i pracownikami Warsztatu. Udziela doraźnej pomocy pielęgniarskiej w nagłych wypadkach, zaopatruje apteczkę w leki i materiały opatrunkowe. Pielęgniarka kontroluje i pomaga naszym podopiecznym w tych działaniach, które dotyczą stanu zdrowia, wzmacnianiu zdrowia i w kształtowaniu umiejętności życia z niepełnosprawnością. Zajmuje się ona codziennym badaniem ciśnienia, comiesięczną kontrolą wagi ciała oraz sprawdzaniem ogólnej czystości. Pielęgniarka edukuje uczestników w zachowaniach prozdrowotnych. Jest  to proces obejmujący oddziaływania wychowawcze skierowane nie tylko na uczestnika, ale również na jego środowisko. Pielęgniarka spełnia swoje obowiązki wobec uczestników współpracując z ich rodzicami oraz lekarzami pierwszego kontaktu i specjalistami w zakresie profilaktyki i leczenia. Zabezpiecza ona również medycznie  imprezy  i zawody sportowe organizowane w i poza WTZ oraz wyjazdy m.in. na kilkudniowe wycieczki. Do naszej dyspozycji posiadamy gabinet lekarski, w którym przez cały pobyt uczestników można skorzystać z pomocy pielęgniarki.