Artykuły

Spółdzielnia Socjalna „Własne Kąty”

Spółdzielnia Socjalna „Własne Kąty” jest w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Spółdzielnię tworzą dwa podmioty prawne: Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Europejska Fundacja Społeczna „Bezpieczne Miasto i Wieś”. Na chwilę obecną uruchamiamy dwa działy Gastronomiczny i Porządkowy.