Krasnostawskie Stowarzyszenie

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Get Adobe Flash player

Tworzymy Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w Krasnymstawie

 

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych będzie organizatorem Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w Krasnymstawie.  Uzyskaliśmy na ten cel grant w wysokości 150 tys. zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Konkurs grantowy był ogłoszony w 2016 r. przez Lokalną Grupę Działania „Krasnystaw PLUS”, natomiast 28 czerwca br. podpisaliśmy umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego i przystępujemy do realizacji projektu.

Na utworzenie CEZiA będzie się składać  remont pomieszczeń i adaptacja budynku na ul.Piłsudskiego 66A w Krasnymstawie  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Następnie w Centrum utworzona zostanie nowoczesna sala szkoleniowo-konferencyjna, wyposażona w sprzęt do prezentacji multimedialnych, w której będą odbywać się organizowane przez nas warsztaty i szkolenia dla osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy, czyli osób młodych, bezrobotnych, osób 50+ i niepełnosprawnych. Sala szkoleniowo-konferencyjna będzie służyła też do organizacji konferencji i spotkań integracyjnych, a jednorazowo będzie z niej mogło korzystać 30-50 osób. W CEZiA powstanie też pomieszczenie biurowe, w którym zorganizowane zostanie biuro karier, które do tej pory prowadziliśmy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej. Działania edukacyjne, aktywizacyjne i integracyjne będą rozwijały potencjał społeczny i zawodowy uczestników poprzez szkolenia zawodowe, warsztaty przedsiębiorczości i umiejętności miękkich.  Otwarcie Centrum planujemy jesienią, po zakończeniu prac remontowych. Jednak już teraz zapraszamy do współpracy partnerów samorządowych, organizacje pozarządowe, instytucje i partnerów biznesowych, którzy chcą korzystać z  tego zaplecza i współtworzyć z nami jego ofertę.