Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji

Oferujemy:

- psychologiczne doradztwo dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy,

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

- pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych i poszukiwaniach pracodawcy,

- bezpłatny dostęp do Internetu w celu poszukiwania pracy,

- pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych i pracodawców,

- doradztwo dla pracodawców chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne.