INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KRASNYMSTAWIE

DLA KOGO są zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej?

Dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, ze wskazaniem do terapii zajęciowej, które mogą ubiegać się o rehabilitację
w ramach WTZ w celu zdobycia samodzielności, umiejętności i kwalifikacji umożliwiających ewentualne podjęcie pracy.

 

JAKIE  ZAJĘCIA  oferuje WTZ  Krasnystaw?

Prowadzimy zajęcia w ośmiu Pracowniach:

- Pracowni gospodarstwa domowego – robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, catering na uroczystości, drobne prace porządkowe;

- Pracowni poligraficznej – obsługa urządzeń poligraficznych, wykonywanie kartek, zaproszeń, ulotek itp.

-Pracowni sztuk wizualnych – obsługa komputerów i programów graficznych, wykorzystanie ich do tworzenia obrazów cyfrowych, obróbki zdjęć itd.

- Pracowni plastycznej – rozwijanie zdolności artystycznych, z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.

- Pracowni rękodzieła artystycznego – wykonywanie rękodzieła artystycznego, w tym ozdób świątecznych, okolicznościowych różnymi technikami.

- Pracowni technicznej – drobne prace remontowe, prace porządkowe i konserwatorskie w  Warsztacie   i jego otoczeniu, pielęgnacja zieleni.

- Pracowni wyzwalania aktywności  - głównym zadaniem terapeutycznym w pracowni jest stymulacja polisensoryczna w celu poprawy i podtrzymania kondycji psychicznej i fizycznej sprzyjającej niezależności i samodzielności.

- Pracowni rehabilitacyjnej – w pracowni prowadzone są zabiegi fizjoterapeutyczne i masaż.

Jednym z elementarnych celów rehabilitacji jest ,,naprawianie” zakłóconych funkcji przy użyciu zestawów ćwiczeń ruchowych oraz pomoc przy wznowieniu odczuwania własnego ciała.  Dbamy też o kondycję fizyczną poprzez promocję sportu.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30, dla uczestników przewiduje się  7 godzin zajęć dziennie.

 

WYMAGANIA przy przyjęciu do WTZ Krasnystaw:

- Ukończone 18 lat.

- Ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny). Niezbędne jest również, aby w orzeczeniu zaznaczone było wskazanie do udziału w terapii zajęciowej.

- Złożenie podania o przyjęcie do WTZ.

 

CO ZROBIĆ, aby zapisać się na zajęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej?

Jeżeli posiadasz ważne orzeczenie i zależy Ci, by samodzielnie radzić sobie w życiu, zarówno w kontach społecznych, jak i na płaszczyźnie zawodowej, zapraszamy Cię do naszego warsztatu.

Zabierz ze sobą trzy dokumenty:

 - podanie o przyjęcie do WTZ (może być napisane odręcznie),

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej (pkt. 4 wskazań na orzeczeniu),

 - świadectwo ukończenia szkoły.

 

O przyjęciu do WTZ decyduje Rada Programowa i posiadanie przez nas wolnych miejsc.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji – zadzwoń do nas pod nr tel. 82-540-60-15

lub napisz maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Możesz też dowiedzieć się o nas więcej przeglądając naszą stronę internetową lub

odwiedź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/wtzkrasnystaw/

ZAPRASZAMY!

Informacja dla rodziców/opiekunów uczestników WTZ

 

Powrót uczestników WTZ do zajęć w okresie pandemii koronawirusa rodzi wiele pytań. W niniejszej ulotce postaramy się odpowiedzieć na niektóre z nich.

1/ Jakie działania podejmie WTZ bezpośrednio przed wznowieniem zajęć?

Zostanie przeprowadzony z rodzinami i uczestnikami wywiad epidemiologiczny.

Rodzice/opiekunowie (w uzgodnieniu z podopiecznymi), po rozmowie, zostaną zobligowani
do potwierdzenia na piśmie, że są świadomi ryzyka i zgadzają się na uczestnictwo swoich podopiecznych w zajęciach WTZ z pełną odpowiedzialnością i gotowością do ścisłej współpracy (przede wszystkim w zakresie dbałości o higienę osobistą), w tym rzetelnej wymiany informacji, niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom i pracownikom WTZ.

W przypadku niezgłoszonej nieobecności uczestnika w WTZ, każdorazowo zostanie przeprowadzony wywiad dotyczący sytuacji zdrowotnej.

2/ Kto może uczestniczyć w zajęciach WTZ?

Tylko uczestnicy zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, których opiekunowie/rodzice/ domownicy są zdrowi.

Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie (lub izolacji w warunkach domowych), nie wolno wysyłać uczestnika do placówki.

3/ Jak WTZ i kadra została przygotowana do prowadzenia zajęć?

Na czas zagrożenia epidemiologicznego, wprowadzamy stan obostrzonych praktyk sanitarnych.

WTZ zapewni, na swoim terenie, odpowiednie środki czystości i dezynfekujące.

Przed wznowieniem zajęć, przeprowadzone zostanie z pracownikami szkolenie wewnętrzne omawiające Procedurę postępowania w sytuacji zagrożenia przez koronawirusa oraz inne podstawowe zasady higieniczno-sanitarne obowiązujące w miejscu pracy.

W budynku WTZ, na parterze (w miejsce szatni), zostało wyznaczone pomieszczenie izolacyjne.

W busie dowożącym uczestników WTZ  kierowca został zaopatrzony w niezbędne środki do dezynfekcji i ochrony osobistej oraz w termometr elektroniczny.

W każdej pracowni będzie przebywać do 3 uczestników (lub jeśli powierzchnia i odstępy pomiędzy stanowiskami na to pozwalają – max do 4 uczestników). Stanowiska pracy zostaną przeorganizowane tak, by zachować odpowiednie odległości w celu zminimalizowania możliwość ewentualnego zarażenia infekcją.

Na terenie WTZ obowiązuje (do odwołania) zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia funkcjonowania placówki.

W określonych przypadkach, zostaną podjęte działania zmierzające do izolacji pracowników
i uczestników WTZ, którzy mogli mieć kontakt z koronawirusem.

4/ Jak będzie wyglądało wznowienie zajęć w WTZ?

W okresie ryzyka zachorowalności, WTZ będzie pracował w godzinach 8.00 – 15.00.

Przyjmujemy zasadę stopniowego wchodzenia w rytm terapii zajęciowej. W pierwszym okresie funkcjonowania w WTZ przewidujemy pracę z małą grupą – ok.12, a max.do18 uczestników/ok.1 tyg./.

O tym, z kim podejmiemy pracę na samym początku, zadecyduje Rada Programowa. Pozostałe osoby będą w stałym kontakcie z pracownikami WTZ i zostaną systematycznie włączane w zajęcia
w odpowiednim czasie, w zależności od tego, kiedy uda się wypracować mechanizmy zachowań bezpiecznych dla całej grupy uczestników w WTZ.

W pracowni gospodarstwa domowego nie planujemy przygotowywania II śniadania. Uczestnicy będą spożywali w pracowniach swoje śniadanie, przyniesione z domu.

W kolejnym etapie planowane jest wprowadzenie podziału uczestników na dwie grupy:
do 20 uczestników będzie przebywać w WTZ przez dwa tygodnie; następna grupa przez kolejne dwa tygodnie i tak na zmianę (rotacyjnie).

5/ Jakie działania będzie podejmować kadra WTZ?

  dokonywać pomiaru temperatury i dezynfekować dłonie uczestnikom - najpierw kierowca autobusu, przed wsiadaniem, następnie dyżurny pracownik - w przedsionku budynku WTZ– tym którzy wysiedli z autobusu oraz samodzielnie dochodzącym na zajęcia (pomiar termometrem elektronicznym, w okolicy czoła/ szyi)

  w przypadku pojawienia się u uczestnika podczas zajęć objawów takich jak przy przeziębieniu, kaszlu, kichania, przy zgłaszanym złym samopoczuciu, temperaturę będzie mierzył instruktor pracowni lub inny pracownik, który zauważył niepokojące objawy

  monitorować bieżącą sytuację zdrowotną podopiecznych uczestników WTZ np. poprzez kontakt telefoniczny (potrzebne będzie uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji)

  wymagać od uczestników i od siebie, bezwzględnego przestrzegania zasad higieny osobistej,
z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej

  wymagać zachowania dystansu społecznego, zaprzestania praktyki podawania rąk, przytulania itp. zachowań

  wymagać zaprzestania dotykania rzeczy należących do innych uczestników/pracowników WTZ np. telefonów komórkowych, torebek i plecaków (z zaleceniem pozostawiania tych rzeczy w miejscu wyznaczonym na szatnię); prosimy rodziców/opiekunów o zwrócenie uwagi aby uczestnicy nie zabierali do WTZ rzeczy wartościowych, ponieważ szatnia będzie umiejscowiona w przestrzeni otwartej; prosimy również o nie zakładanie biżuterii na dłonie

  pracować z uczestnikami WTZ nad higieną (w tym głównie rąk i dróg oddechowych), oraz nad koniecznością systematycznego mycia rąk (zgodnie z wytycznymi), w tym przed
i po kontakcie z innymi osobami, po korzystaniu z toalety, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem oraz po usunięciu środków ochrony osobistej

  regularnie wietrzyć pomieszczenia.

6/ Czy uczestnicy będą przebywać w WTZ w maseczkach? Jak postępować z maseczką?

W budynku WTZ i na terenie posesji KSNRON uczestnicy będą używali maseczek tylko w sytuacji kontaktu z osobami z zewnątrz. Do noszenia maseczek będą zobowiązani jedynie uczestnicy posiadający objawy takie jak: kaszel, kichanie, brak kontroli nad rozpryskiem śliny podczas mówienia, niekontrolowane dotykanie rękoma ust, nosa i oczu.

Maseczek używa się w autobusie i w drodze do domu/z domu na zajęcia/w drodze do autobusu.

Po zdjęciu maseczki, uczestnik przechowuje ją (w woreczku) w swoich rzeczach osobistych.
Prosimy aby każdy uczestnik miał przy sobie 2 maseczki.

Maseczka (wielorazowego użytku) codziennie w domu musi być prana (przelanie wrzątkiem, następnie pranie/ wypłukanie, na koniec przeprasowanie żelazkiem w temperaturze powyżej 60 ºC).

7/ Jak będzie odbywał się przewóz uczestników busem?

Uczestnicy czekają na przyjazd autobusu w maseczkach. Przed wejściem do autobusu, kierowca będzie mierzył temperaturę każdemu uczestnikowi i dezynfekował mu dłonie płynem odkażającym (spray).

Prosimy aby osoby o niskim poziomie samodzielności były odprowadzane do autobusu przez rodziców/opiekunów (którzy czekają aż ona wsiądzie do pojazdu),po to aby w razie temperatury powyżej 37,1 ºC (mierzonej w warunkach zewnętrznych, termometrem elektronicznym)mogli bezpiecznie wrócić do domu.

7/ Co w przypadku, gdy uczestnik będzie miał temperaturę powyżej 37,1 ºC?

Prosimy o mierzenie uczestnikom temperatury w domu bezpośrednio przed wyjazdem lub wyjściem na zajęcia do WTZ.

Po pomiarze temperatury przez kierowcę (termometrem elektronicznym, w warunkach zewnętrznych), każdy uczestnik z wynikiem powyżej 37,1 ºC zostanie poproszony o powrót do domu, do obserwacji w warunkach domowych -przez okres 1-2 dni, a jego rodzic/opiekun jest zobowiązany do utrzymania łączności telefonicznej z WTZ. Pracownik WTZ będzie zbierał informacje dotyczące samopoczucia, objawów współistniejących, pomiarów temperatury w warunkach domowych (pomiary przynajmniej
2 x dziennie, rano i wieczorem).

8/ Co w przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury i innych niepokojących objawów
u osób już przebywających w WTZ?

Temperatura mierzona we wnętrzu budynku WTZ, termometrem elektronicznym, od 37,5 ºC stanowi sygnał do obserwacji danej osoby w warunkach WTZ.

Przy temperaturze od 37,5 ºC lub/i dodatkowych objawach, które są wskazywane jako współistniejące przy SARS-CoV-2,

  uczestnik kierowany jest do izolatki (pomieszczenie na parterze budynku WTZ, wyposażone w stolik, miejsca do siedzenia, materiały do terapii, wodę do picia) i otrzymuje nakaz założenia maseczki;

  przeprowadza się krótki wywiad z osobą chorą, mający na celu ustalić czy wysoka temperatura nie wynika z innych możliwości (np. zakażenie dróg moczowych, ropień),
czy są inne objawy współistniejące ze stanem podgorączkowym;

  pracownik WTZ wykonuje powtórny pomiar po pół godzinie i jeśli temperatura nie spada,
po kolejnym pomiarze (po godzinie) - telefonuje do rodziny z informacją o sytuacji, uzgadnia również sposób transportu uczestnika z WTZ;

  po wyjściu uczestnika z WTZ, izolatka jest wietrzona (ok. 1 godziny) i odkażana (dezynfekowane są także pozostałe pomieszczenia WTZ w których przebywał uczestnik), przez pracownika oddelegowanego do odkażania, zabezpieczonego w odpowiednie środki ochronne i środki do odkażania.

9/ Co w przypadku wystąpienia w WTZ u uczestnika lub pracownika temperatury 38ºC i wyższej?

Osobę taką traktuje się jako potencjalnie zagrożoną zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.
Ze strony WTZ zostaną podjęte następujące działania:

  • osoba zostanie bezzwłocznie odizolowana w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu izolacyjnym;
  • zostanie przeprowadzony krótki wywiad z osobą chorą, mający na celu ustalenie potencjalnych przyczyn podwyższonej temperatury i innych objawów;
  • pracownik WTZ dokona powtórnego pomiaru temperatury po pół godzinie i jeśli temperatura nie spada, po kolejnym pomiarze (po godzinie) postępuje jak poniżej:

telefonuje do rodziny z informacją o sytuacji, uzgadnia również sposób transportu uczestnika do domu z WTZ;

informuje rodzica/opiekuna o potrzebie niezwłocznego kontaktu z lekarzem rodzinnym
(i stosowanie się do jego instrukcji) lub uzyskuje zgodę rodzica/opiekuna na niezwłoczne wezwanie transportu medycznego;

informuje rodziców, że wskazany jest kontakt z właściwą miejscowo stacją sanitarno-epidemiologiczną, z najbliższym szpitalem zakaźnym;

informuje rodziców, że po zgłoszeniu do odpowiednich służb medycznych, w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS-CoV-2należy oczekiwać na transport medyczny z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego;

pracownik/dyrektor WTZ - równolegle - winien wykonać telefon do właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej i poinformować o zdarzeniu; zastosować się do zaleceń stacji;

instruktor/dyrektor WTZ pozostaje w łączności telefonicznej z rodzicem/opiekunem
w celu zbierania informacji dotyczących samopoczucia uczestnika i podjętych przez rodzinę działań.

Po wyjeździe osoby potencjalnie zagrożonej zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, powierzchnie, meble, sprzęt w pomieszczeniach, w których przebywała, także droga dojścia
do pomieszczenia i z powrotem do samochodu (poręcze schodów, klamki, blaty itp. – czyli elementy, których mogła dotykać) zostaną umyte i zdezynfekowane przez pracownika oddelegowanego
do odkażania zabezpieczonego w odpowiednie środki ochronne i środki do odkażania.

Personel mający bliski kontakt z uczestnikiem (z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2),
bez zabezpieczenia w środki ochrony osobistej, zostanie odsunięty od świadczenia pracy do czasu uzyskania informacji o losie uczestnika (o ewentualnym wyniku testu, jeśli został zlecony). Sporządzona zostanie lista osób (personel + uczestnicy), którzy mieli kontakt w WTZ z w/w uczestnikiem. Po powiadomieniu opiekunów ich udział w zajęciach WTZ zostanie zawieszony do czasu wyjaśnienia sytuacji).

10/ Jakie będzie postępowanie WTZ w stosunku do uczestnika w sytuacji niepewności epidemiologicznej?

Pracownicy WTZ będą pozostawać w kontakcie telefonicznym z rodziną. W zależności od zebranych podczas wywiadu informacji, podejmowane będą decyzje dotyczące dalszego udziału uczestnika
w zajęciach WTZ.

Przyjmuje się praktykę, że osoby od temperatury 37,5 ºC (mierzonej w warunkach domowych)
lub od temperatury 37,1 ºC (mierzonej w warunkach zewnętrznych), pozostają w domu na obserwacji.

W przypadku pojawiania się u uczestnika objawów nieoczywistych, informuje się, że wskazany jest kontakt z lekarzem rodzinnym. Przy objawach ostrych – niezależnie od pory dnia, nocy
– z najbliższym SOR-em lub pogotowiem ratunkowym (tel. 112 lub 999).

Prosimy rodziców/opiekunów o bezzwłoczną informację do WTZ (np. SMS do kierownika) o stanie zdrowia podopiecznego.

 

 

Krasnystaw 15.04.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Krasnymstawie

ul. Sobieskiego 3

22-300 Krasnystaw

 

 

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, MOPS Krasnystaw, inni

 

 

             Powiat Krasnostawski przystąpił do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2020 roku, który został uruchomiony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach tego programu udzielana jest pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu jak i druki wniosku są dostępne na stronie:

www.pfron.org.pl – zakładka O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie – Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

Wnioski należy składać do dnia 4 września 2020 roku poprzez System Obsługi Wsparcia, drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 3,        

22-300 Krasnystaw lub elektronicznie /starostwo-krasnystaw/skrytka.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. W przypadku osób  ubezwłasnowolnionych do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający opiekę prawną.  

 

 

 

 

                                                                 Dyrektor PCPR

                                                                 Waldemar Fedorowicz

 

 

UWAGA KOMUNIKAT !!!

Dyrektor WTZ w Krasnymstawie informuje, że w związku z rozwojem epidemii COVID-19 - z polecenia Wojewody Lubelskiego z dnia 10 kwietnia 2020r.- zajęcia dla uczestników w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej zawiesza się w terminie od dnia 11.04. 2020r. do dnia 24.04.2020 r. Przypominamy o wykonywaniu kolejnych zadań przygotowanych indywidualnie dla każdego uczestnika przez instruktorów poszczególnych pracowni. Trzymajcie się zdrowo i pamiętajcie: ”Zostań w domu, chroń siebie i innych przed zakażeniem.”

UWAGA KOMUNIKAT !!!

Dyrektor WTZ w Krasnymstawie informuje, że w związku z rozwojem epidemii koronawirusa zajęcia dla uczestników w siedzibie Warsztatu zawiesza się w terminie od 26.03. do 10.04.2020 r. Zachęcamy do wykonywania kolejnych zadań przygotowanych dla każdego uczestnika przez instruktorów poszczególnych pracowni. Trzymajcie się zdrowo i pamiętajcie: zostań w domu, chroń siebie i innych przed zakażeniem.

25 marca 2020r.

 

UWAGA KOMUNIKAT !!!

Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie informuje, że w związku z zagrożeniami wynikającymi z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem w terminie od 12.03.2020r. do 25.03.2020r. zajęcia dla uczestników w siedzibie WTZ zostają zawieszone, natomiast wszyscy podopieczni Warsztatu powinni realizować w domu zadania przygotowane dla nich przez instruktorów terapii zajęciowej i fizjoterapeutę oraz przesłane pocztą elektroniczną. Zapraszamy również zarówno uczestników jak też ich rodziców lub opiekunów do korzystania ze wsparcia i pomocy całej kadry Warsztatu poprzez kontakt telefoniczny w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku od 8.00. do 15.00. Wszystkim życzymy zdrowia i przypominamy: zostań w domu, chroń siebie i innych przed zakażeniem.

14 marca 2020r.

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych powstało w 1995 roku. 17 lutego 1997 roku uzyskało osobowość prawną - wpis do Rejestru Stowarzyszeń pod nr 1733, a 05 października 2001 roku wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050153. Od roku 1999 jesteśmy członkiem Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, a od 2006 roku - Organizacją Pożytku Publicznego. Stowarzyszenie swoją opieką obejmuje osoby niepełnosprawne powiatu krasnostawskiego.

Nasz adres: ul. Szkolna 9, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 540 60 15 fax. wew.25.

Zarząd:

  • Prezes - Maria Mróz
  • Wiceprezes - Wiesław Podgórski
  • Skarbnik - Irena Malinowska
  • Sekretarz - Maria Frącek
  • Członek Zarządu - Arkadiusz Cichosz

Główne kierunki działań: